18h27'41 : 3/7/2021, Chào mừng bạn đến với TechComSoft.vn

HỆ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ XỔ SỐ TCLOTO


            Công ty Phát triển Tin học & Truyền Thông Techcom là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp Tin học hoá quản trị doanh nghiệp. Với hệ chương trình Quản trị doanh nghiệp TCLOTO(dành riêng cho ngành xổ số) bao gồm hệ thống các chương trình như: Phần mềm Quản lý Tài chính - Kế toán, Phần mềm Quản lý Xổ số truyền thống, Phần mềm Quản lý Xổ số lô tô, Phần mềm quản lý xổ số cào, bóc, mục tiêu, Phần mềm Quản lý Nhân sự – Tiền Lương – BHXH – BHYT, Phần mềm Quản lý Vật tư, Phần mềm Quản lý Công văn – Hồ sơ ... và khả năng xây dựng các chương trình phần mềm theo yêu cầu quản lý của khách hàng chúng tôi sẽ đem đến cho quý khách sự hài lòng và tin cậy!

         Sử dụng các chương trình quản lý xổ số giúp công ty xổ số có thể truyền dữ liệu, nhận dữ liệu và xử lý dữ liệu về xổ số truyền thống, lô tô, cào, bóc,... nhanh chóng và chính xác. Giúp công ty tiết kiệm thời gian và công sức trong quản lý, giúp kéo dài thời gian khóa sổ (dữ liệu được truyền lên công ty trước giờ mở thưởng thay vì phải tốn thời gian vận chuyển sổ sách số liệu đến công ty), từ đó sẽ tăng được doanh thu xổ số (theo thống kê, vé xổ số được bán nhiều nhất vào thời gian trước giờ mở thưởng 2h –3h ).

 Chương trình kế toán được xây dựng chuyên biệt cho ngành xổ số, hạnh toán riêng cho từng loại hình xổ số ( truyền thống, lô tô, cào, bóc, mục tiêu . . .). Toàn bộ quy trình hạch toán từ khâu ứng – huỷ – bán tính hoa hồng, doanh thu, thuế, các loại phí khác được định khoản tự động theo đúng nghiệp vụ xổ số.

Công ty Phát triển Tin học & Truyền Thông đã cung cấp thành công giải pháp Tin học hoá cho nhiều đơn vị ngành xổ số như: Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tây, Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh,...

Hệ thống chương trình quản lý Xổ số

 

I.    Nội dung chương trình

1. Tham số kĩ thuật

Tham số

Nội dung

Ngôn ngữ lập trình

Visual Fox

Cơ sở dữ liệu

SQL Server, Visual Fox

Môi trường làm việc

Windows 9x – Windows 2000 – WindowsXP

Môi trường Mạng

Windows 2000 – WindowsXP

 

2. Chương trình quản lý xổ số lô tô

1.      Quản lý việc phát hành vé lô tô của công ty.

2.      Quản lý việc bán vé lô tô hàng ngày cho các đại lý thông qua chương trình quản lý bán vé lô tô.

3.      Quản lý việc nộp cuống hàng ngày của các đại lý lô tô theo tờ kê, theo ký hiệu, đầu vé và theo đại lý.

4.      Nhập số dự thưởng, rút thưởng theo từng loại vé, loại hình (2 số, 3 số, 4 số), theo đại lý lên các biên bản doanh thu, biên bản trả thưởng.

5.     Quản lý việc truyền dữ liệu bán vé và trả cuống từ các quận (huyện) lên máy chủ ở công ty.

6.      Quản lý lượng vé tồn chi tiết của từng đại lý .

7.      Tính hoa hồng, chi phí hỗ trợ đại lý, chỉ tiêu khuyến mại, thưởng căn cứ theo doanh thu, theo tỷ lệ bán, theo quận (huyện), theo thời gian, theo chu kỳ.

8.      Quản lý doanh thu, hoa hồng, thưởng của từng đại lý.

9.     Phục vụ công tác tra cứu bán vé và trả cuống lô tô theo thời gian, theo quận (huyện), theo đại lý, loại vé.

10. Quản lý lượng vé lô tô Nhập – Xuất – Tồn theo từng đại lý

11. Đánh giá, xếp loại hoạt động kinh doanh xổ số lô tô theo từng đại lý.

12. Hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết về doanh thu, hoa hồng, trả thưởng,...

 3. Chương trình quản lý xổ số truyền thống

1.     Quản lý việc phát hành vé truyền thống theo từng Tỉnh phát hành.

2.     Quản lý việc ứng – huỷ vé xổ số truyền thống của từng đại lý theo tỉnh phát hành. Lên biên bản tổng hợp bán vé xổ số truyền thống theo Tỉnh phát hành.

3.     Xây dựng các mức hoa hồng, chỉ tiêu khuyến mại và thưởng của xổ số truyền thống linh động theo thời gian, theo chu kỳ, theo tỷ lệ, theo doanh thu. Lên báo cáo thu tiền theo ngày (1 ngày, 2 ngày, 3 ngày), báo cáo tổng hợp doanh thu.

4.     Quản lý doanh thu, hoa hồng xổ số truyền thống của từng đại lý.

5.     Đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống của từng đại lý.

6.     Hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết về doanh thu, hoa hồng, trả thưởng,... theo thời gian, theo tỉnh phát hành.

4. Chương trình quản lý xổ số cào – bóc – mục tiêu

1.      Quản lý việc phát hành vé của công ty.

2.      Quản lý việc ứng – huỷ vé của từng đại lý.

3.      Xây dựng các mức hoa hồng, chỉ tiêu khuyến mại và thưởng của xổ số cào linh động theo thời gian, theo tỷ lệ, theo doanh thu.

4.      Quản lý doanh thu, hoa hồng xổ số của từng đại lý.

5.      Đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động kinh doanh xổ số cào của từng đại lý.Hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết về doanh thu, hoa hồng, trả thưởng,... theo thời gian.

 5. Chương trình quản lý tài chính – kế toán

1.     Kế toán tiền mặt, tiền gửi

·      Theo dõi thu, chi tiền mặt

·      Theo dõi tính  toán tồn quỹ tiền mặt tức thời ngay trong lúc nhập chứng từ

·      Theo dõi thu tiền từ các đại lý, trả thưởng, hoa hồng

·      Theo dõi giấy báo nợ, báo có, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi tiền gửi ngân hàng

·      Theo dõi số dư hiện thời các tài khoản tại ngân hàng tiền gửi, tiền vay

·      Theo dõi thanh toán ứng, tạm ứng chi tiết theo các đối tượng, khỏch hàng, hợp đồng hóa đơn mua bỏn, vụ việc và theo các khoản mục chi phớ

·      Theo dõi chi phớ thu mua, vận chuyển hàng hóa, vật tư theo từng kho, từng loại hàng trên các phiếu chi

·      In trực tiếp phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, ủy nhiệm chi trên máy tính

·      Theo dõi thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo chuẩn của Bộ Tài chính

·      Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Sổ quỹ, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Sổ cỏi tài khoản, Sổ nhật ký chung, Bảng kê chứng từ, Chứng từ ghi sổ

2.     Kế toán doanh thu xổ số, phát hành, hủy vé, hoa hồng và trả thưởng theo thị trường chung

·      Theo dõi theo từng loại hình xổ số : xổ số truyền thống, xổ số lô tô, xổ số cào, xổ số bóc, xổ số mục tiêu.

·      Theo dõi doanh thu xổ số, lượng bán, lượng hủy chi tiết theo từng đại lý, từng loại vộ, từng loại hình.

·      Theo dõi quỏ trình phát hành xổ số hàng ngày theo từng loại hình, từng loại vé.

·      Theo dõi vộ hủy theo từng loại hình, từng đại lý, theo từng loại vộ, chi tiết theo từng ngày mở thưởng.

·      Tự động xỏc định số lượng bỏn, tỷ lệ bán, doanh số, doanh thu, hoa hồng tiền hỗ trợ, thuế VAT, Thuế TTĐB sau đú tự động hạch toán kế toán.

·      Tự động tính  chi phớ phát hành vộ xổ số

·      Theo dõi vộ trỳng thưởng, trả thưởng theo loại vộ, chi tiết đến từng đại lý, từng loại hình.

·      Theo dõi doanh thu, chi phớ XSKT tỉnh nhà phát hành giao XSKT các tỉnh bán hộ

·      Theo dõi doanh thu, chi phí bán hộ XSKT các tỉnh.

·      Theo dõi công nợ XSKT các tỉnh.

·      Lờn các báo cáo: Báo cáo tổng hợp doanh thu, Báo cáo doanh thu theo ngày, Báo cáo doanh thu và trả thưởng, Báo cáo hoa hồng, báo cáo chi phớ ...

3.     Kế toán hàng hóa, vật tư

·      Theo dõi nhập, xuất hàng hóa, vật tư cho từng bộ phận

·      Theo dõi tồn kho hàng hóa, vật tư tức thời với cả số lượng và giỏ trị

·      Quản lý nhập xuất vộ, tồn kho vộ theo từng loại vộ, ký hiệu seri

·      Tự động tính  và định khoản thuế trị giỏ gia tăng (VAT) đầu vào và đầu ra của hóa đơn mua bỏn, nhập xuất hàng hóa, vật tư

·      Theo dõi chi phớ mua hàng hóa, vật tư (thuế, bảo hiểm, vận chuyển)

·      Lờn các báo cáo về hàng hóa, vật tư như: Thẻ kho, Sổ chi tiết, Báo cáo tồn kho, Báo cáo nhập xuất tồn, Bảng kê thuế giá trị gia tăng mua vào, bán ra, Bảng kê nhập xuất hàng hóa, vật tư

4.     Kế toán công nợ, thanh toán

·      Theo dõi công nợ theo từng đối tượng (đại lý, mua, bỏn, tạm ứng)

·      Phânloại đối tượng công nợ dưới nhiều gúc độ khỏc nhau: đại lý, người mua, người bỏn, cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, phải thu phải trả khỏc,...

·      Theo dõi quỏ trình thanh toán các khoản phải thu của đại lý theo nhiều hình thức tiền mặt, vộ thưởng

·      Theo dõi công nợ theo hợp đồng, hạn thanh toán

·      Bị trừ công nợ giữa các đối tượng công nợ với nhau

·      Theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn bỏn hàng

·      Lờn các báo cáo: Sổ chi tiết công nợ, các khoản nợ đến hạn, quỏ hạn, bảng kê các chứng từ công nợ, báo cáo tổng hợp công nợ, bảng cân đối công nợ trên một tài khoản. Theo dõi được công nợ một khỏch hàng trên nhiều tài khoản công nợ khỏc nhau.

5.     Kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính

·      Cuối kỳ chương trình tự động tổng hợp, Phân bổ, kết chuyển chi phí.

·      Tự động kiểm tra và phát hiện lỗi chứng từ, lỗi định khoản và các lỗi khác của toàn bộ hệ thống kế toán

·      Hệ thống báo cáo sổ chi tiết, sổ cái,... của các hình thức: Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ

·      Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

·      Bảng cân đối Kế toán

·      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

6.     Phân quyền truy nhập, bảo mật số liệu

7.     Giao diện chương trình đẹp, dễ sử dụng với ngôn ngữ Tiếng Việt

8.     Chạy tốt trên môi trường mạng và có thể kết nối với các chương trình khác như chương trình nhân sự, bán hàng ...

9.     Chế độ tự động sao lưu, an toàn dữ liệu. Phân quyền truy nhập chương trình.

 6.    Hệ thống website và dịch vụ tra cứu kết quả xổ số

 Để khách hàng có thể cập nhật thông tin một cách nhanh nhất về các loại hình xổ số, cách chơi, cơ cấu giải thưởng, kết quả các loại hình xổ số thì hệ thống Website và dịch vụ tra cứu kết quả xổ số sẽ đáp ứng được yêu cầu đó.

1. Hệ thống Website.

Hệ thống Website do Techcom xây dựng với công nghệ Techcom.net     đựơc chia thành các Modul tuỳ biến giúp cho người quản trị Website có thể cập nhật, chỉnh sửa thông tin một cách dễ dàng.

·         Techcom.net cho phép thông tin đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau: Từ các hệ thống xuất bản thông tin chuẩn theo các định dạng XML, RDF, RSS; Nội dung do người dựng trực tiếp biên tập và nhập vào hệ thống

·         Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu: Tất cả các định dạng tài liệu trên máy tính : văn bản, hình ảnh, õm thanh, bảng tính ...

·         Công cụ biờn tập khởi tạo nội dung (công cụ biờn tập “thấy là được” tương tự Microsoft Word) trực tiếp trên nền web, các mẫu (template) định dạng đối tượng nội dung thông tin...

·         Tích hợp công cụ khai thác và thu thập tin tức tự động, Phân tích, khai thác, tổng hợp thông tin tự động từ các hệ thống trực tuyến khác như hệ thống Website, diễn đàn.. là thông tin đầu vào

1.1 Modul trang chủ.

Đây la modul giới thiệu về Công ty, lĩnh vực hoạt động, các tin tức về các hoạt động của công ty… Tất cả các memu con là tuỳ biến do người dùng tự định nghĩa.

1.2 Modul kết quả xổ số.

Tại đây sẽ cung cấp kết quả của các loại hình xổ số: Xổ số truyền thống, xổ số cào, xổ số bóc, xổ số mục tiêu. Đặc biệt hệ thống Website do techcom xây dựng còn được thiết kế cơ cấu giải của các loại hình xổ số là động.

1.3 Modul sản phẩm dịch vụ.

Tại đây khách hàng có được các thông tin về các loại hình xổ số: Cách chơi, giá trị giải thưởng, các thông tin cần thiết để trở thành đại lý của công ty xổ số. Đặc biệt hệ thống còn cho phép đăng ký làm đại lý qua hệ thống Website.

1.4 Modul tin tức, sự kiện

Không chỉ đơn thuần chỉ là các thông tin về công ty và kết quả xổ số. Hệ thông Website còn là tờ báo điện tử với các tin bài được cập nhật, chắt lọc một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi làm cho hệ thống Website của công ty thêm phong phú, hấp dẫn với người đọc.

1.5 Quảng cáo và liên kết Website.

Với nhu cầu truy cập thông tin vô cùng lớn, với một Website phong phú về nội dung số lượng người truy cập Website mỗi ngày sẽ vô cung lớn, hệ thống Website của công ty được biết đên rộng rãi. Để tiếp nhận sự phát triển đó hệ thống Website đã được thiết kế riêng phần Quảng cáo và liên kết Website để cho các đơn vị có nhu cầu quảng cáo thương hiệu sản phẩm trên Website của công ty Xổ số.

II.   Dịch vụ sau bán hàng

Stt

Nội dung

Thời gian

1.     

Đáp ứng các yêu cầu đặc thù

. Khảo sát yêu cầu quản lý đặc thù

. Chỉnh sửa chương trình theo các yêu cầu quản lý đặc thù của công ty.

 

2.     

Đào tạo - Hướng dẫn sử dụng

. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm          (lý thuyết và thực hành).

. Cung cấp 01 bộ giáo trình hướng dẫn sử dụng

. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng miễn phí

01 tuần

3.     

Hỗ trợ sử dụng

. Hỗ trợ về việc sử dụng chương trình

. Khắc phục những sai sót

. Hỗ trợ sử dụng miễn phí

02 tháng

4.     

Bảo hành

. Bảo hành miễn phí

. Cung cấp Version mới miễn phí trong thời hạn bảo hành

01 năm

 

 

liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn.
TechComSoft.vn gửi đến lời cám ơn chân thành nhất.